MENU
EĞİTİMLER YDS
YDS - YOK DIL

Konusunda uzman, gerçek bir sınav öğretmeni bulmak zordur. YDS Eğitimi İzmir Exam Center bünyesinde konusunda uzman öğretmen arkadaşımız tarafından verilmektedir.

YDS Sınavı nedir ?

Bilindiği gibi YDS Sınavı İngilizce yeterliliğinizi ölçmeye yarayan ve ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Önceden bir yılda iki defa sınav düzenlenmekteyken son yıllarda yılda 3 defa düzenlenmiştir. Sınav, temel olarak okuma – gramer bilginizi test etmektedir. TOEFL – IELTS vb sınavlar gibi dinleme, yazma, konuşma gibi becerilerinizi ölçülmez.

YDS sınavında 80 soru bulunur ve alınacak skorlar 100 üzerindendir. Bir çok üniversite için istenen mininmum not 50 iken kimi yerler ya da doçentlik gibi başvurular için bu rakamlar üniversitelerce 65’e çıkarılabilmektedir.


YDS Eğitimi

YDS kaydına gelen öğrencinin ilk olarak seviyesi belirlenir. Bu seviye aynı zamanda öğrencinin ilk etapta hangi puan dilimine sıçrayabileceğinin ipuçlarını da verir. Tabi hedeflere ulaşmanın her zaman disiplinli bir çalışmadan geçtiği unutulmamalıdır. İlk etaptaki eğitimde gramer ile ilgili konular-eksikler tamamlanıp gramer test yeteneği geliştirilir. Gramer kısmı sınavın genel olarak reading bölümlerine kadar olan soruları oluşturabilir. Bu sorulardan bir kaçı kelime, bir kaçı phrasal verbs, bir kaçı tense, bir kaçı bağlaç soruları olmakla birlikte Cümle Tamamlama ve Cloze Test gibi bölümlerle gramer bölümünün önemli bir bölümü özetlenmiş olur. Daha sonraki süreçte ise okuma ağırlıklı bölümler üzerinde durulup sınavın içerdiği cümle tamamlama, çeviri, paragraf, verilen cümlenin en yakın karşılığı, paragraf tamamlama gibi konularda öğrencinin gelişmesi sağlanırken diğer taraftan kelime bilgisinin üst düzeye çıkarılması hedeflenir.

Bugüne gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde öğrenciler sadece YDS sınavına hazırlanmamış; gerek İngilizce gerek İngiliz kültürü hakkında da bir tecrübe ve doyuma ulaşmış; sahip oldukları İngilizce yeteneğini geliştirirerek dilden keyfi almış, sosyal hayatlarında da daha aktif kullanır hale gelmişlerdir.

Çünkü bizce sınav İngilizcesi sadece belli kalıpların ezberlendiği bir eğitim yöntemi değildir.


Örnek Grup Eğitim Programı

Haftada 3 gün 3 er saatten toplamda 3 aylık bir süre içerisinde 100-108 saatlik bir eğitim programını takip etmekteyiz. Örneğin gramer aşamasında ilk iki gün gramer çalışmalarıyla geçerken; haftanın son günü kelime aktiviteleri, çeviri çalışmaları vb uygulamalarla öğrenci desteklenmektedir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için bizlere ulaşabilirsiniz.