MENU
EĞİTİMLER OET (Tıp İngilizcesi Eğitimi)
OET - Mesleki İngilizce Testi ( Occupational English Test )

Occupational English Test - Exam Center Izmir

OET (Mesleki İngilizce Testi) sağlık sektörünün İngilizce öğrenimindeki ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hazırlanmıştır. İngilizceyi dilin konuşulduğu bir ortamda pratik yaparak öğrenmek isteyen doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarının dil yeterliliğine sahip olup olmadıklarını değerlendirir.

Toplam 12 farklı sağlık alanında “Yazma” ve “Konuşma” + tüm adayların ortak katıldığı “Okuma” ve “Dinleme” sınavlarıyla değerlendirme yapılır. Bu 12 sağlık uzmanlığı ise şöyledir: Dişçilik, Diyetisyenlik, Tıp, Hemşirelik, Mesleki Hastalıklar Tedavisi, Göz Sağlığı, Eczacılık, Fizik Tedavi, Ayak Sağlığı, Radyoloji, Konuşma Bozuklukları ve Veterinerlik.

OET sınav sertifikası başta İngiltere, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler olmak üzere Dubai, Namibya ve Singapur'da 12 sağlık mesleğine kayıt yaptırmak için İngilizce yeterliliğinin kanıtı olarak kabul edilir.

OET - Listening Bölümü

Listening sınavı üç ayrı bölümden oluşur ve toplamda 42 soru vardır. Konular genel sağlık sektörünü içermektedir ve tüm uzmanlık alanları için geçerlidir. Her bölümde 15 dakikalık konuşma kaydı dinletilir. Listening bölümünün toplam uzunluğu; kaydedilmiş konuşma ve duraklamalar da dâhil olmak üzere yaklaşık 40 dakikadır. Adaylar her kaydı bir kere dinler ve bu süreçte cevaplar kâğıda geçirilmelidir.

Listening bölümleri Konsültasyon, İş yeri diyalogları ve Sunum özetleri şeklindedir.

OET - Reading Bölümü

Reading testi 3 ayrı bölümden oluşur ve toplamda 42 soru vardır. Üç bölümün tamamlanması toplam 60 dakika sürer. Konular sağlık sektöründeki tüm çalışanların mesleki ilgi alanlarına hitap eder.

Reading Bölüm A, 4 kısa metinden oluşurken Bölüm B sağlık çalışma alanlarından gelen altı kısa metninden; Bölüm C ise sağlık çalışanlarının ilgisini çeken konularda (yaklaşık 800 kelime) iki ayrı metinden oluşmaktadır.

OET - Writing Bölümü

Writing testi 45 dakika sürer ve profesyonellik alanına özgüdür. Tipik bir işyeri durumuna ve mesleğin taleplerine dayanan bir görev vardır. Bir hemşire hemşirelik görevini yerine getirirken bir diş hekimi ise diş hekimliği görevini yerine getirir.

Görev bir mektup ya da bir referans mektubu yazmaktır. Çoğu zaman mektup tipi aynı olurken bazı durumlarda nakil veya akıntı mektubu veya bir hastaya, gruba ya da bakıcıya tavsiye veren bir mektup olabilir.

OET - Speaking Bölümü

Speaking testi toplam 20 dakika sürer ve katılımcılar sınava tek olarak katılır. OET speaking kısmında mesleki uzmanlık kısmına göre özelleştirilmiş materyaller kullanır. Sınavı gerçekleştiren kişi bir hasta, müşteri ve ya bir hastanın akrabasını canlandırır, aday ise uzman rolünde olur(örneğin hemşire ve ya eczacı rolünü canlandırır) ve bölümünüzle ilgili rolleri canlandırırsınız. Eğer veterinerlik adayın uzmanlık alanı ise konuşan kişi bir hayvan sahibi rolünü canlandırır.


Harf Skoru Rakamsal Skor Yetenek Açıklaması
A 450-500 Uygun kayıt, üslup ve sözcük kullanarak hastalar ve sağlık uzmanlarıyla çok akıcı ve etkili bir şekilde iletişim kurabilir. Her türlü yazılı veya sözlü dili tam olarak anlar.
B 350-440 Uygun kayıt, üslup ve sözcük kullanarak hastalar ve sağlık uzmanları ile yalnızca ara sıra yanlışlıklar ve tereddütlerle etkili bir şekilde iletişim kurabilir. Bir dizi klinik bağlamında iyi bir anlama gösterir.
C+

C

300-340

200-290

İlgili sağlık hizmetleri ortamında ara sıra oluşan hatalara ve duraksamalara rağmen etkileşimi sürdürebilir ve uzmanlık alanında normalde karşılaşılan standart konuşma dilini takip edebilir.
D 100-190 Uzmanlık alanıyla ilgili bir miktar etkileşimi sürdürebilir ve basit olgusal bilgileri anlayabilir, ancak açıklama isteyebilir. Sık sık yapılan hatalar, yanlışlıklar ve teknik dilin yanlış veya aşırı kullanımı iletişimde zorlanmaya neden olabilir.
E 0-90 Tanıdık konularda basit etkileşimi yönetebilir ve açıklama isteyebilmesi koşuluyla kısa, basit mesajlardaki ana noktayı anlayabilir. Yüksek yoğunluklu hatalar ve teknik dilin yanlış veya aşırı kullanımı, iletişimde önemli gerginliklere ve kesintilere neden olabilir.


Detaylar, yardım ve destek için bizi arayın lütfen.